Telefoon + 31 6 27269593

Update

De website is recentelijk geactualiseerd. Binnenkort zal meer informatie volgen over actuele ontwikkelingen.

Lees meer

Wijziging voorwaarden

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) ingegaan. In de AVG worden nadere voorwaarden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens en regelt dat bedrijven en organisaties, persoonsgegevens nog beter beschermen. Nijhoforganisatieadvies vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn en dat u begrijpt wat wij met uw gegevens doen. Daarom is het privacybeleid bijgewerkt en…

Lees meer